Condicions d’ús

Condicions generals

 • Les condicions generals que regeixen la reutilització de la informació pública del Consell d’Eivissa, es regiran amb caràcter general, per la Llei estatal 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. L’accés als conjunts de dades que el Consell d’Eivissa publica en aquest Portal Web suposa l’acceptació dels presents termes d’ús.
 • La reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:
 • Que el contingut de la informació no sigui alterat.
 • Que no es canviï el sentit de la informació.
 • Que se citi la font.
 • Que s’esmenti la data de l’última actualització.

Exclusió de responsabilitat

 • El Consell d’Eivissa no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta Web, ni del contingut i actualització de la informació que procedeix de persones físiques o jurídiques i que consti a la Web o a la qual es remitent mitjançant enllaços o altres sistemes.
 • Tampoc es fa responsable dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l’ús dels conjunts de dades. La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc.
 • El Consell d’Eivissa no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris i les usuàries accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris i les usuàries.
 • El Consell d’Eivissa no ofereix cap tipus de garantia respecte als conjunts de dades publicades, de manera que no pot assegurar, tot i els esforços per gestionar de forma adequada els conjunts de dades, la seva integritat, actualització, precisió o accés continu a aquests conjunts de dades.
 • El Consell d’Eivissa podrà, a qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d’ús.
 • La utilització de la informació posada a disposició en aquesta web que vulneri l’establert, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Consell Insular donarà lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin a aquesta Administració i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Responsabilitat de l’agent reutilizador

 • L’usuari/a o agent de la reutilització dels conjunts de dades es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment quant al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l’ús de la informació, com la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i de propietat intel·lectual.
 • El Consell d’Eivissa podrà, per compte propi, cancel·lar o suspendre l’accés als conjunts de dades sense previ avís, a qualsevol que el Consell Insular, segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint els presents termes d’ús, la legalitat vigent o utilitzi, reprodueixi, modifiqui o distribueixi els conjunts de dades d’una manera perjudicial o inconvenient. En el cas de cancel·lació o suspensió, el subjecte o entitat no tornarà a ser autoritzat a utilitzar o reproduir les informacions i a més, el Consell Insular podrà usar qualsevol mitjà al seu abast perquè es faci efectiva la seva decisió.
 • Aquesta cancel·lació o suspensió no tindrà efecte sobre aquells subjectes o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecto de la cancel·lació o suspensió i que, d’una altra manera, estiguin complint aquests termes d’ús.
 • No es podrà, de forma pública, indicar, insinuar o suggerir que el Consell Insular, o qualsevol dels seus organismes, entitats, empreses o agents, participa, patrocina o recolza l’ús o reproducció específica que una persona o entitat realitzi sobre els conjunts de dades, havent-hi la mateixa d’abstenir-se de la utilització de qualssevol denominacions escrites, gràfiques, visuals o auditives o de qualsevol altra naturalesa que puguin suggerir confusió en l’usuari final de la participació o suport pel Consell d’Eivissa, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l’activitat del usuari de la informació o del conjunt de dades.

Estem utilitzant cookies a la nostra web.

Si us plau, confirmeu si accepta les nostres cookies de seguiment. També es pot rebutjar el seguiment, pel que es pot continuar visitant la nostra web sense cap informació enviada als serveis de tercers.